Cum constitui o reprezentanță

Asistenții medicali școlari, medicii, psihologii, alte persoane implicate în asistența medicală școlară pot constitui o reprezentanță a Asociației de Medicină Școlară din Republica Moldova pe teritoriul unității administrativ – teritoriale de nivelul doi (raioane) în care își au activitatea.

O reprezentanță a Asociației de Medicină Școlară din Republica Moldova se constituie din cel puțin 5 membri, persoane care activează pe teritoriul unui singur raion.

În cadrul Adunării Generale, membrii constituanți iau decizia cu privire la constituirea Reprezentanței raionale a Asociației de Medicină Școlară din Republica Moldova, aleg Președintele reprezentanței și componența Consiliului de administrare.

Pe teritoriul unei unități administrativ – teritoriale de nivelul doi (raion) poate activa doar o singură reprezentanță a Asociației de Medicină Școlară din Republica Moldova.

Procesul verbal de constituire a Reprezentanței raionale se transmite pentru validare către Consiliul de Administrare a Asociației de Medicină Școlară din Republica Moldova.


Afla cum poți deveni membru al Asociației de Medicină Școlară din Moldova.

Vâzut 1351 ori